Medzinárodný deň žien sa zrodil v prvom rade ako deň pripomínajúci komplikovanú a siahodlhú históriu úsilia žien o dosiahnutie rovnoprávnosti, volebného práva, práva na vzdelanie, rovnosti v odmeňovaní a ľudských práv.

História MDŽ siaha až do polovice 19. storočia, keď sa 8. marca 1857 vydali do ulíc New Yorku zamestnankyne z viacerých miestnych textiliek, žiadajúce zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie platov. Vtedy na účastníčky zaútočila polícia a rozohnala ich. O dva mesiace neskôr vzniklo prvé odborové združenie továrenských šičiek.
Protestné pochody nadobúdali na sile. V roku 1908 v tento marcový deň ulicami New Yorku už pochodovalo 15 000 žien. K žiadosti o skrátenie pracovného času a vyššie platy pribudli aj politické požiadavky – získanie volebného práva.
O dva roky neskôr začal tento sviatok získavať medzinárodný rozmer. Nápad oslavovať Medzinárodný deň žien ako sviatok, vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii (žien – socialistiek) v roku 1910, ktorá sa konala v Kodani, ako deň boja žien za sociálne a politické práva. Zaslúžila sa o to nemecká politička Klara Zetkin.

Napokon, tradíciu osláv MDŽ upevnila aj tragická udalosť dňa 25. marca 1911, keď v textilnej továrni Triangle Shitwaist Factory v New Yorku vzbĺkol pustošivý požiar, ktorý pripravil o život 123 žien.

V Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku sa prvý MDŽ realizoval už v roku 1911. Roku 1913 ho oslavovali aj v cárskom Rusku. V Petrohrade po ženských nepokojoch a demonštráciách bol v roku 1917 pevne ustanovený 8. marec ako MDŽ.

V roku 1975 bol MDŽ oficiálne uznaný OSN.

MDŽ na Slovensku
Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový charakter. Počas druhej svetovej vojny bol MDŽ zrušený, posledný sa konal v roku 1938. Po roku 1945 bol MDŽ znovu obnovený.

 

Páčil sa Vám náš článok? Zdieľajte ho aj s priateľmi

 

Objednajte si zasielanie nových príspevkov emailom